Show menu

Pridobitev certifikatov po mednarodnih standardih 2017

Z namenom zapolnitve proizvodnih kapacitet na področju proizvodnje polietilenskih cevi in razširitve prodaje na tuje trge smo se v podjetju Aplast odločili pridobiti certifikate za skladnost proizvodov DVGW, ÖVGW in ÖNORM za nastop na tujih trgih. V postopku izbire certifikacijskega organa smo se odločili za institut OFI Technologie & Innovation GmbH iz Avstrije, ki je v prvi polovici leta 2017 opravil vse preglede, v mesecu septembru pa izdal še zadnji certifikat skladnosti proizvodov.

Operacija je bila financirana iz lastnih virov in sofinancirana s strani RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pridobljeni certifikati DVGW, ÖVGW in ÖNORM nam omogočajo nastop na tujih trgih z novim proizvodnim programom polietilenskih cevi za distribucijo vode.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si