Show menu

Zbiralniki za globinsko zbiranje odpadkov ECOdip

Posode za globinsko zbiranje odpadkov ECOdip

Tudi v podjetju Aplast želimo narediti več za naravo ter aktivno prispevati svoj delež pri odgovorni izrabi naravnih virov in ravnanju z odpadki, kot tudi dolgoročno ustvarjati pogoje za bolj kakovostno in zdravo življenje. Zato smo zasnovali revolucionarno rešitev – posode za globinsko zbiranje odpadkov ECOdip.

Aplast d.o.o. je proizvodno podjetje z dolgoletno tradicijo, kot eden vodilnih proizvajalcev izdelkov na področju zbiranja odpadkov. Dolgoletna tradicija proizvodnje podzemnih kontejnerjev nas je pripeljala v vsa večja mesta po Evropi. Veliki kontejnerji, zasedena parkirna mesta ter časovna omejenost nas silita k boljšim rešitvam. Naš sistem podzemnega zbiranja ECOdip je standardiziran in urbanistično prilagojen okolju, omogoča prihranek na prostoru in je standardiziran za odlaganje vseh vrst odpadkov.
Katalog (5.59 MB)