Show menu

PE cevi za distribucijo pitne vode

UPORABA

Polietilen se uporablja za izdelavo cevi že več kot 60 let, najpogosteje v distribuciji pitne vode in plina, kakor tudi v sistemih za odvajanje odpadnih vod. Poleg korozijske in široke kemične obstojnosti, obstojnosti na mehansko obrabo in majhne teže se cevovodi iz polietilena odlikujejo še s fleksibilnostjo in časovno obstojnostjo.

STANDARD

PE cevi za distribucijo pitne vode se izdelujejo v skladu s standardom SIST EN 12201 in Slovenskim tehničnim soglasjem STS-16/0010, izdanim s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Cevi ustrezajo zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Za to imamo tudi ustrezen certifikat W 270. Polietilenske cevi za distribucijo pitne vode so označene z modro črto.

Za naše PE cevi za distribucijo pitne vode smo pridobili tudi DVGW certifikat.

KARAKTERISTIKE IN KLASIFIKACIJA PE MATERIALA (PE 80, PE 100, PE 100 RC PLUS)

Po ISO klasifikaciji (ISO TR 9080, ISO 12162) razvrščamo PE material za cevi po minimalni dolgotrajni trdnosti (MRS), ki se dobi s pomočjo standardne metode ekstrapolacije. V spodnji tabeli so podane vrednosti MRS in σs za posamezne tipe PE materiala.

PREDNOSTI

Medsebojno zvarjene cevi iz polietilena predstavljajo trajno tesno cevno palico. Skupaj s spojnimi deli dobimo trajno tesne cevne sisteme, s katerimi dosežemo najvišjo možno varnost delovanja. Fleksibilnost PE cevi dovoljuje racionalne tehnike polaganja in tako zmanjšuje stroške. Pri sesedanju ali premikanju tal ne nastajajo razpoke ali lomi kot pri togih ceveh iz drugih materialov.

KLASIFIKACIJA PE MATERIALA

Material
TIP
MRS (MPa)
Minimalna
zahtevana trdnost
σs = MRS/C (MPa)
Dopustna
napetost
PE 80 8 6,3
PE 100 10 8
PE 100 RC PLUS 10 8

ZVEZA MED SDR, S IN P

SDR S PE 80 PE 100 PE 100 RC PLUS
17 8 8 10 10
13,6 6,3 10 12,5 12,5
11 5 12,5 16 16

TABELA : CEVI IZ PE 80

d (mm) 6 bar
(SDR 21)
e (mm)
8 bar
(SDR 17)
e (mm)
10 bar
(SDR 13,6)
e (mm)
12,5 bar
(SDR 11)
e (mm)
16 bar
(SDR 9)
e (mm)
20 2 2,3
25 2,3 2,3 3
32 2 2,4 3 3,6
40 2 2,4 3 3,7 4,5
50 2,4 3 3,7 4,6 5,6
63 3 3,8 4,7 5,8 7,1
75 3,6 4,5 5,6 6,8 8,4
90 4,3 5,4 6,7 8,2 10,1
110 5,3 6,6 8,1 10 12,3
125 6 7,4 9,2 11,4 14
140 6,7 8,3 10,3 12,7 15,7
160 7,7 9,5 11,8 14,6 17,9
180 8,6 10,7 13,3 16,4 20,1
200 9,6 11,9 14,7 18,2 22,4
225 10,8 13,4 16,6 20,5 25,2
250 11,9 14,8 18,4 22,7 27,9
280 13,4 16,6 20,6 25,4
315 15 18,8 23,2 28,6
355 16,9 21,1 26,1 32,2
400 19,1 23,7 29,4 36,4
450 21,5 26,7
500 23,9 29,7
630 30 37,4

*DOBAVLJIVO PO DOGOVORU
Dobavljive tudi cevi ostalih standardnih tlačnih stopenj

CEVI IZ PE 100 PE IN 100 RC PLUS

d (mm) 6 bar
(SDR 26)
e (mm)
8 bar
(SDR 21)
e (mm)
10 bar
(SDR 17)
e (mm)
12,5 bar
(SDR 13,6)
e (mm)
16 bar
(SDR 11)
e (mm)
20 bar
(SDR 9)
e (mm)
20 2 2,3
25 2,3 2,3 3
32 2 2,4 3 3,6
40 2 2,4 3 3,7 4,5
50 2 2,4 3 3,7 4,6 5,6
63 2,5 3 3,8 4,7 5,8 7,1
75 2,9 3,6 4,5 5,6 6,8 8,4
90 3,5 4,3 5,4 6,7 8,2 10,1
110 4,2 5,3 6,6 8,1 10 12,3
125 4,8 6 7,4 9,2 11,4 14
140 5,4 6,7 8,3 10,3 12,7 15,7
160 6,2 7,7 9,5 11,8 14,6 17,9
180 6,9 8,6 10,7 13,3 16,4 20,1
200 7,7 9,6 11,9 14,7 18,2 22,4
225 8,6 10,8 13,4 16,6 20,5 25,2
250 9,6 11,9 14,8 18,4 22,7 27,9
280 10,7 13,4 16,6 20,6 25,4
315 12,1 15 18,8 23,2 28,6
355 13,6 16,9 21,1 26,1 32,2
400 15,3 19,1 23,7 29,4 36,4
450 17,2 21,5 26,7
500 19,1 23,9 29,7
630 24,1 30 37,4

*DOBAVLJIVO PO DOGOVORU
Dobavljive tudi cevi ostalih standardnih tlačnih stopenj

PE 80

Cevi manjših premerov (do max. d 125 mm) so običajno dobavljive v kolutih in se uporabljajo predvsem za izvedbo hišnih priključkov in razdelilnih vodov. Ker so le ti zelo razvejani in pogosto menjajo smer, je le tu zahtevana velika fleksibilnost materiala oziroma cevi. Tu je smiselna uporaba PE 80. 

PE 100, PE 100 RC plus

Glavni oskrbovalni vodi, ki povezujejo mesto priprave vode z razdelilnim omrežjem se načeloma izvajajo s cevmi izdelanimi iz PE 100. PE 100 je logično nadaljevanje razvoja, ki je omogočilo povečano uporabnost PE sistemov. Višja trdnost materiala nam daje možnost proizvodnje tlačnih cevi večjih premerov. Te cevi so običajno dobavljive v palicah po 12 metrov in več.

VARJENJE IN SPAJANJE

Cevi, izdelane iz polietilena, se najpogosteje varijo z znanimi postopki: čelno in elektro-fuzijsko. Pri čemer se uporabljajo standardni PE fitingi iz PE 80 ali PE 100. Pri prehodu cevovodov iz PE 80 na PE 100 priporočamo spajanje z elektro-fuzijsko spojko. Cevi se lahko spajajo tudi mehansko z zobatimi spojkami.

PE CEVI:

PE CEVI ZA DISTRIBUCIJO PITNE VODE PE CEVI ZA KANALIZACIJO  PE CEVI Z ZAŠČITNIM PLAŠČEM