Show menu

PE cevi z zaščitnim plaščem

OPIS

Sodoben in vse hitrejši način življenja se odraža tudi v vedno krajših izvedbenih rokih, ki jih imajo gradbinci na voljo za izvedbo posameznih gradbenih projektov.
Zaradi tega se pogosto dogaja, da ne povečajo dovolj pozornosti optimalnim pogojem vgradnje, ki jih predpisujejo proizvajalci gradbenega materiala. Tovrstna problematika je bila zelo pereča pri vgradnji cevnih sistemov, kar je same proizvajalce sililo k razmišljanju, kako izdelati produkt, ki je odpornejši proti napakam pri sami vgradnji, s čimer bi se posledično seveda povečala kakovost in varnost objekta. Na podlagi teh razmišljanj je bila razvita posebna aplikacija cevovodov, ki jih lahko uporabljamo za distribucijo vode, plina in fekalnih odplak. Takšne cevi so izdelane iz PE 100 RCplus materiala, odpornega na hitro širjenje razpok, ter cevi, ki imajo poleg osnovnega polietilenskega (PE) plašča dodano še zaščitno plast. Tovrstni cevovodi občutno povečujejo varnost objekta tudi v primerih, ko sama vgradnja ni bila izvedena celotno v skladu z gradbenimi predpisi.

PREDNOSTI:

 • prihranek pri gradbenih delih - peščena posteljica ni potrebna, 
 • plašču so dodani materiali, ki povzročijo dodatno trdnost zaščitnega sloja - izjemno odporen na abrazijo,
 • enostavno ločevanje plašča od osnovne cevi.

LASTNOSTI:

 • dimenzijski razpon 32 - 125 mm
 • SDR 11 in SDR 17 
 • standardi SIST EN 12201, SIST EN 1555 in SIST EN 13244
 • pakiranje: koluti ali palice
 • življenjska doba materiala preko 100 let.

UPORABA:

 • za vodovodna, plinovodna in kanalizacijska omrežja,
 • zahtevnejša področja vgradnje, kot na primer skalovit teren,
 • podzemno horizontalno vodeno vrtanje,
 • idealno za sanacije cevovodov po metodah brez izkopov (re-lining in burst-lining),
 • za projekte, kjer se zahteva hitra in nezahtevna tehnologija polaganja cevi,
 • na področjih kjer so tla kontaminirana.
Premer cevi (mm) SDR 11
e (mm)
SDR 17
e (mm)
32 3 2
40 3,7 2,4
50 4,6 3
63 5,8 3,8
75 6,8 4,5
90 8,2 5,4
110 10 6,6
125 11,4 7,4
s= debelina plašča znaša pri vseh ceveh 1,5 mm

PE CEVI:

PE CEVI ZA DISTRIBUCIJO PITNE VODE PE CEVI ZA KANALIZACIJO PE CEVI Z ZAŠČITNIM PLAŠČEM