Show menu

Osebna izkaznica podjetja

Podjetje: APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Naslov: Petrovče 115 a, 3301 Petrovče
Transakcijski račun: 03116-1000021204
Odprt pri banki: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
ID za DDV: SI23184604
Matična številka: 5098955
Osnovni kapital: 388.082,00 €
Vpis v register: OKROŽNO SODIŠČE V CELJU, ŠT. VPISA 1/01231/00
Stand. klasifikacija dejavosti: 22.290 - Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
Število zaposlenih: 99
Proizvodna enota: Ložnica pri Žalcu
Naslov: Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec