PE cevi za distribucijo pitne vode

PE cevi za distribucijo pitne vode se proizvajajo v skladu s standardom SIST EN 12201 in Slovenskim tehničnim soglasjem STS-16/0010, izdanim s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Polietilenske cevi za distribucijo pitne vode so označene z modro črto.


Lastnosti:

  • cevi ustrezajo zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (certifikat W 270),
  • cevi manjših premerov (do max. d 125 mm) so običajno dobavljive v kolutih in se uporabljajo predvsem za izvedbo hišnih priključkov in razdelilnih vodov,
  • cevi večjih premerov so običajno dobavljive v palicah po 12 metrov in več.
V letu 2017 smo, poleg že pridobljenih certifikatov, za PE cevi za distribucijo pitne vode pridobili tudi certifikata DVGW in ÖVGW.

KATALOG

NAVODILA ZA VGRADNJO