Show menu

Okna na putu u Dubai

29. 1. 2020
Okna za vakuumsku kanalizaciju smo tijekom prošle godine isporučili u Martinique i Houston. Ove godine, prvi put ih šaljemo u Dubai.

Komunalne tvrtke koristit će ih za rješavanje problema s kanalizacijom na područjima gdje nema uvjeta za izgradnju gravitacijske kanalizacije. 

Nova narudžba za Dubai već je u pripremi.