Show menu

Nova BIGBAG vreća u ECOdipu

4. 6. 2020
U našim podzemnim spremnicima ECOdip pronaći ćete nove, takozvane BIGBAG vreće za prikupljanje biološkog i miješanog komunalnog otpada. 

Zapremina vreća je 5.000 L, a funkcija im je sprječavanje curenja.

Vreće mogu držati do 300 L tekućine, a nosivost im je 2, 2 tone.