Show menu

155 ECOdip-a u Gradu Varaždin

5. 1. 2023

U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina u četvrtak, 29. prosinca 2022. godine potpisan je ugovor temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave polupodzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.

Ugovor o javnoj nabavi u ime Grada Varaždina potpisao je Miroslav Marković, zamjenik gradonačelnika te predstavnici odabranog ponuditelja Zoran Šreng, direktor tvrtke Vodoplast promet d.o.o. koja je nositelj Zajednice ponuditelja i Branko Potočnik, direktor tvrtke Aplast d.o.o., član Zajednice ponuditelja.

Temeljem ugovora bit će isporučeno ukupno 155 komada polupodzemnih spremnika koji će biti postavljeni na 31 lokaciji uz višestambene zgrade u Varaždinu. Radi se o 5 vrsta spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike/metala te spremnicima za prikupljanje stakla i biootpada proizvođača APLAST.