Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

U svrhu zaštite okoliša i podzemnih voda, prije nekoliko godina donijeti su novi zakoni kojima se uređuje zbrinjavanje komunalnih otpadnih voda. Vlasnici objekata iz kojih se komunalna otpadna voda ne ispušta u zajedničko postrojenje za pročišćavanje dužni su postaviti uređaje za njihovo pročišćavanje.

Najekonomičnija i ekološki najprihvatljivija opcija je postrojenje za biološko pročišćavanje otpadne vode. Odlikuje se vrlo visokim stupnjem pročišćavanja (od 91 do 95 %), stoga zakon dopušta vraćanje tako pročišćene vode u okoliš.