Separatori ulja i masti AQUAoil

Separatori ulja AQUAoil koriste se za odvajanje lakih tekućina u obliku goriva i ulja (< od 0,95 kg/l) iz oborinskih voda, što predstavlja opasnost od onečišćenja podzemnih voda.

Njihovo postavljanje osobito se preporučuje u blizini:

  • benzinskih postaja,
  • većih garaža,
  • parkirališta za teretna vozila,
  • mehaničarskih i vulkanizerskih radionica te autopraonica,
  • ugostiteljskih objekata (postavljanje separatora ulja i masti na takvim mjestima propisano je zakonom jer masti prije ispuštanja u kanalizacijski sustav treba pročistiti do te mjere da otpadna voda pri ispustu bude u skladu s propisanim normativima).

Naša ponuda uključuje:

  • gravitacijske separatore ulja (lake tekućine dižu se na površinu, a pročišćena voda se kroz potopnu cijev ispušta iz separatora),
  • koalescentne separatore ulje (sedimentacijski i separacijski dio između kojih se nalazi koalescentni filtar koji iz otpadne vode odvaja male molekule ugljikovodika),
  • koalescentne separatore ulja s prevodnicom (višak oborinske vode protječe kroz prevodnicu, čime se sprječava naplavljivanje tla),
  • separatore masti (zadržavaju organske tvari iz otpadne vode prije njezina ulaska u kanalizacijski sustav).