Show menu

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Naše poslanstvo ter osnovno gibalo našega napredka je biti vedno korak pred željami kupcev, zaposlenih, lastnikov in okolja.

Vizija

Naša vizija je postati in ostati podjetje, ki bi z odličnostjo na vseh ravneh svojega sodelovanja uspešneje kot konkurenca prinašalo koristi vsem svojim javnostim – kupcem, zaposlenim in prebivalcem v okolju, kjer delujemo.