Previous Next
Show menu

Izdelki

Kanalizacija in telekomunikacija

Kanalizacijski - revizijski jaški

Revizijski jašek "Zagožen" je univerzalni jašek, zdelan v skladu s smernicami osnutka standarda SIST EN 13598-2:2009, plastični cevni sistem za podzemno drenažo in kanalizacijo. Nazivni premer jaška določa notranji premer, mulda jaška je izvedena skladno s standardom SIST EN ISO 3126.

PE kabelski jašek za elektro in telekomunikacije

PE kabelski jašek za elektro in telekomunikacijsko omrežje je plastični jašek, namenjen za vozlišča električnih kablov, kablov z optičnimi vlakni in ostalih. Namensko ga uporabljamo za javno razsvetljavo, signalne naprave itd.
Jašek je nazivne velikosti DN625, DN800, DN1000 in DN1600.

Aqua Care

AQUAstay – zbiralniki za pitno vodo in deževnico

Zbiralniki za vodo so izdelani iz polietilena po postopku rotacijskega litja in so primerni za vkop v zemljo. Uporabimo jih lahko za zbiranje deževnice, pitne ali izvirske vode, zlasti za gospodinjstva brez urejenega vodovoda in tako varčujemo z vodnimi viri.

AQUAway – ponikovalna polja

Živeti z naravo pomeni tudi skrbeti zanjo. Posebno pomembno je to na poplavno ogroženih območjih, kjer je predvidena gradnja objektov, saj izkušnje iz preteklosti kažejo, da je potrebno pri izgradnji stanovanjskih, poslovnih, športnih in industrijskih objektov kot tudi nakupovalnih središč poskrbeti za primerno odvajanje oziroma drenažo meteornih voda ob močnem deževju ali neurjih.

V podjetju Aplast smo posebej za namene zavarovanja gradbenih objektov in vodnih virov razvili ponikovalna polja AQUAway, ki se odlikujejo z inovativnim in naprednim sistemom za pravilno odvajanje odvečnih meteornih voda.

AQUAoil – lovilci olj in maščob

Lovilce olj AQUAoil uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice. 

Priporočamo jih še posebej v bližini:
  • bencinskih črpalk,
  • večjih parkirnih hiš,
  • parkirišč za tovorna vozila,
  • mehaničnih in vulkanizerskih delavnic ter avtopralnic,
  • pa tudi v gostinskih obratih so lovilci olj in maščob zakonsko predpisani, saj je potrebno maščobe pred izpustom padavinskih voda v kanalizacijsko omrežje prečistiti do te mere, da odpadna voda pri izpustu vsebuje do 5 mg snovi/l.

Avtomobilska industrija

Zbiralniki za počitniška vozila

Visoke zahteve v avtomobilski industriji smo uspeli doseči pri izdelavi zbiralnikov odpadne vode za industrijo počitniških vozil

Promet

Posoda za posipavanje

Posoda za posipavanje se uporablja kot zalogovnik za pesek, sol ali posipne mešanice v odročnejših krajih, kjer se redno pojavljata sneg in poledica, sočasno pa ni možno dovolj hitro in učinkovito čiščenje s strani pristojnih zimskih služb.

Športni program

Vodno kolo

Eden izmed naročnikov naših izdelkov je Kolesarski center Novak iz Žalca, ki je lastnik patenta inovativnega vodnega kolesa za vse generacije, tako za zabavo kot tudi za športnike, ki želijo vzdrževati kondicijo na nekoliko drugačen način.

Žalni program

Žarne niše

Razvili smo jih v spoštovanju do svojcev preminulih in z upoštevanjem potreb izvajalcev talnih žarnih pokopov na parkovnih pokopališčih. Komunalna podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo s pogrebnimi storitvami, potrjujejo, da so žarne niše APLAST najprimernejši izdelek za shranjevanje žarnih školjk.

ECO program

Posode za globinsko zbiranje odpadkov ECOdip

Tudi v našem podjetju želimo narediti več za naravo ter aktivno prispevati svoj delež pri odgovorni izrabi naravnih virov in ravnanju z odpadki, kot tudi dolgoročno ustvarjati pogoje za bolj kakovostno in zdravo življenje. Zato smo v sodelovanju s švedskimi strokovnjaki za upravljanje z odpadki – podjetjem Markbehållare AB zasnovali revolucionarno rešitev – posode za globinsko zbiranje odpadkov ECOdip.

Pošljite povpraševanje