Show menu

Ob svetovnem dnevu voda

22. 3. 2018

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, nas opozarja, kako pomembno vlogo in vpliv ima ta naravna dobrina za naša življenja ter vsako leto osvetli raznovrstne načine, kako lahko naš odnos do vode izboljšamo.

Veliko lahko storimo sami z zbiranjem deževnice v zbiralnikih. Na ta način lahko namreč v stanovanju ali hiši ustrezno nadomestimo pitno vodo za splakovanje stranišč, pranje avtomobilov in perila ter zalivanje vrta, obenem pa še znižamo stroške porabe pitne vode ter odvajanja in čiščenja  komunalne odpadne vode.

Ker je tudi globalno cilj trajnostnega razvoja do leta 2030 vsem omogočiti enakopraven dostop do vode in  urediti sanitarne težave, je potrebno, da tudi vsak zase po svojih močeh stremimo k trajnostnemu gospodarjenju z vodnimi viri in tako prispevamo svoj delček k ohranjanju vodnega cikla v naravi.

Zbiralniki za vodo