Show menu

Pridobitev in razširitev certifikatov za PE cevi

27. 9. 2018

Za program PE cevi večjih premerov (do dimenzij 630 mm) smo na slovenskem in hrvaškem trgu razpolagali s certifikatoma STS in IGH. Avstrijski in nemški trg pa smo »pokrivali« s certifikati DVGW, ÖNORM, ÖVGW za dimenzije do 225 mm.

V zadnjem obdobju smo pridobili nove certifikate, in sicer:
- DVGW za pitno vodo ( material PE 100 ) tudi za premere večje od 225 mm
- ÖNORM in ÖVGW prav tako za pitno vodo in PE 100 material za premere od 250 do 630 mm
- ÖNORM za tlačno kanalizacijo PE100 za premere od 16 do 630 mm