Show menu

ECOdip SUMMIT - Srečanje evropskih distributerjev

11. 4. 2019

Od 8-10. aprila je v našem podjetju Aplast d.o.o. potekalo srečanje vseh evropskih distrubuterjev ECOdip zbiralnikov. Zanimanje za podzemne zbiralnike se je v zadnjih letih izjemno povečalo, kar je tudi razlog, da smo organizirali srečanje z obstoječimi in tudi potencialnimi distributerji iz številnih evropskih držav.

Prikazali smo novo razvite rešitve in možnosti nadgradnje ter razvoja, zlasti na področju integracije inteligentnih sistemov.

Glavni cilji srečanja so poleg predstavitev novosti bili:
- delitev izkušenj iz posameznih evropskih trgov,
- izmenjava le-teh in
- gradnja novih poslovnih odnosov.