Show menu

ECOdip zbiralniki in razvoj Pametne mestne platforme Univerze Maribor

13. 6. 2019

Univerza v Mariboru s svojo inovativno politiko in potenciali, s katerimi razpolaga cona Tezno, uresničuje politiko skladnega regionalnega razvoja Slovenije.

Kot partner pri razvoju Pametne mestne platforme Univerze v Mariboru sodeluje tudi naše podjetje.
V omenjeno cono smo namestili testno različico zbiralnikov za globinsko zbiranje odpadkov ECOdip, z elektronskim spremljanjem polnosti in logističnim modulom, ki zadoščajo mednarodnim standardom ISO 37120/37122.

ISO 37120/37122

Včeraj, dne 12.6.2019 pa smo sodelovali tudi na strokovnem srečanju projekta Pametna mestna platforma UM, v okviru katerega je bil predstavljen mednarodni standard. Mesta in skupnosti se bodo v prihodnje soočala z izjemno kompleksnimi in večstranskimi izzivi.

ISO 37120 z opredeljenimi 19. področji pomaga mestom in skupnostim sistematično opredeliti ustrezne cilje trajnostnega razvoja in vzpostaviti strategije za njihovo doseganje. Podaja indikatorje uspešnosti zagotavljanja storitev v mestih in dvigovanja kakovosti življenja njihovih prebivalcev ter je tudi podlaga za opredeljevanje ciljev in indikatorjev razvoja pametnih mest in skupnosti, ki jih prepoznava ISO 37122.

Gre za globalna standarda, ki omogočata zbiranje, vrednotenje in primerjavo podatkov različnih mest. Ponujata učinkovite metode vodenja, najnovejše tehnologije in prakse, ki mestom pomagajo izboljšati kakovost življenja prebivalcev in doseganje okoljskih ciljev, hkrati pa spodbujata inovacije ter rast in razvoj v smeri krepitve pametnih mest in skupnosti.