Show menu

Pametna mesta Cone Tezno

8. 11. 2019

Revija Kontakt izhaja kot tiskovina za vzpostavljanje in krepitev identitete ter prepoznavnosti Cone Tezno ter pripadajočih podjetij. Temelj razvojne vizije cone Tezno pa je, da bi kot celota postala tehnološko visoko razvito industrijsko, storitveno in raziskovalno območje.

V Coni Tezno so se odločili za vključitev v Pametno mestno platformo Univerze v Mariboru kot pilotno okolje za različne IoT rešitve. S pomočjo inteligentnih sistemov, ki med drugim zajemajo spremljanje nivoja odpadkov, se omogoča logistična optimizacija odvoza odpadkov z našimi zbiralniki ECOdip.