Show menu

Z jaški v Dubai

29. 1. 2020

Jaške za vakuumsko kanalizacijo smo v lanskem letu prvič odpremili v Martinique in Houston. Letos pa prvič tudi v Dubai.
Komunalna podjetja bodo omenjene jaške uporabljala pri reševanju kanalizacijske problematike, na območjih, kjer za gravitacijsko kanalizacijo ni pogojev. 

Novo naročilo za Dubai je že v pripravi.