Show menu

Uvajanje ukrepov po priporočilih NIJZ - I

12. 3. 2020

Spoštovani poslovni partnerji,

zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in preprečevanja širjenja okužb je družba APLAST d.o.o.  dne 12.03.2020 sprejela naslednje ukrepe:

1. VSTOP NEZAPOSLENIM OSEBAM v poslovne prostore podjetja je dovoljen samo do označene VSTOPNE TOČKE PODJETJA.

2. PRITISNITE NA ZVONEC ali POKLIČITE na spodnjo telefonsko številko ter počakajte na navodila:
-
za naklad/razklad: + 386 51 615 740 (Petrovče); +386 41 640 025 (Ložnica)
- ostalo: + 386 (0)3 713 24 55 (Petrovče); + 386 (0)3 71 32 450 (Ložnica)  

3. Obvezno nadenite opozorilni brezrokavnik.

4. Na vstopni točki OSEBI, KI JE ZADOLŽENA ZA SPREJEM, sporočite, kaj želite in počakajte na njena navodila. V kolikor se na mestu vstopne točke že nahaja oseba prosimo, da ste od osebe odmaknjeni vsaj 2 metra. Prosimo za potrpežljivost.

5. Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.
- Preden kihnete/zakašljate si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali kihnite/zakašljajte v zgornji del rokava.
- Z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu.
- Uporabljen papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.
- Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo ( ali si razkužite roke z razkužilom).

6. Morebitno DOKUMENTACIJO, ki jo prinašate, lahko odlagate le na mesto MESTO, OZNAČENO ZA ODLAGANJEdokumentacije. Na tem mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo.

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.

DOLŽNI SMO PRISPEVATI VSAK SVOJ DELEŽ K OHRANJANJU DELUJOČEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA.