Show menu

Uvajanje ukrepov po priporočilih NIJZ - IV

7. 5. 2020

Spoštovani,

zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in preprečevanja širjenja okužb je družba APLAST d.o.o. sprejela več ukrepov, jih dopolnjevala in odpravljala glede na priporočila pristojnih institucij. Ukrepi veljavni na dan 06.05.2020 so sledeči.

1.       PRODAJA BLAGA IN STORITEV Z OSEBNIMI NAROČILI JE V NAŠEM PODJETJU MOGOČA LE ZA POSLOVNE SUBJEKTE.  Vse stranke naprošamo, da naročila predhodno posredujejo preko e- pošte: info@aplast.si ali na telefon 03 713 62 00 ali pa pošljete e –pošto vaši kontaktni osebi v podjetju Aplast d.o.o. oziroma jo pokličete. O datumu in načinu prevzema vas bomo obvestili.

2.       FIZIČNE KUPCE (POTROŠNIKE) VABIMO, DA NAROČILO ODDAJO V SPLETNI TRGOVINI, na naslovu:

https://eshop-zagozen.si/ ali pa pokličejo na tel. št. 03 713 62 00.

3.       VSTOP NEZAPOSLENIM OSEBAMv poslovne prostore podjetja je dovoljen samo do označene VSTOPNE TOČKE PODJETJA.

4.       PRITISNITE NA ZVONEC ali POKLIČITE na spodnjo telefonsko številko, ter počakajte na navodila:

- za naklad/razklad: + 386 51 615 740 (Petrovče); +386 41 640 025 (Ložnica)

- ostalo: + 386 03 713 24 55 (Petrovče); +386 3 71 32 450 (Ložnica)

5.      OBVEZNO NADENITE ZAŠČITNO MASKO.

6.      VSTOP V PODJETJE BREZ ZAŠČITNE MASKE NI MOGOČ. PRI VSTOPU SI OBVEZNO RAZKUŽITE ROKE.

7.      Na vstopni točki OSEBI, KI JE ZADOLŽENA ZA SPREJEM, sporočite, kaj želite in počakajte na njena navodila. V kolikor se na mestu vstopne točke že nahaja oseba prosimo, da ste od osebe odmaknjeni vsaj 2 metra. Prosimo za potrpežljivost.

8.      Pri NAKLADU in RAZKLADU TOVORA morajo osebe, ki pripeljejo blago ostati v vozilu in počakati na poziv, da lahko pripravijo vozilo za razklad/naklad. Pred izstopom iz vozila si morajo obvezno nadeti zaščitno masko in vozilo pripraviti na razklad/naklad. Potem se morajo vrniti v vozilo in počakati na dokončanje procesa. Dokumentacijo odložijo na mesto označeno za sprejem dokumentacije. Dokumentacija se ne vroča neposredno v roke, temveč se jo pusti na mestu označenem za sprejem dokumentacije. Vsak naj uporablja le svoje pisalo.

9.      Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.

- Preden kihnete/zakašljate si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali kihnite/zakašljajte v zgornji del rokava.

- Z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu.

- Uporabljen papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.

- Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo ( ali si razkužite roke z razkužilom).

10.   Morebitno DOKUMENTACIJO, ki jo prinašate, lahko odlagate le na mesto MESTO, OZNAČENO ZA ODLAGANJE dokumentacije. Na tem mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo.

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.


DOLŽNI SMO PRISPEVATI VSAK SVOJ DELEŽ K OHRANJANJU LASTNEGA ZDRAVJA, ZDRAVJA DRUGIH IN DELUJOČEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA.