Show menu

Uvajanje ukrepov po priporočilih NIJZ - V

19. 5. 2020

Spoštovani,

zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in preprečevanja širjenja okužb je družba APLAST d.o.o. sprejela več ukrepov, jih dopolnjevala in odpravljala glede na priporočila pristojnih institucij. Ukrepi veljavni na dan 19.05.2020 so sledeči.

1.      PRODAJA BLAGA IN STORITEV Z OSEBNIMI NAROČILI JE V NAŠEM PODJETJU MOGOČA LE ZA POSLOVNE SUBJEKTE. Vse stranke naprošamo, da naročila predhodno posredujejo preko e- pošte: info@aplast.si ali na telefon 03 713 62 00 ali pa pošljete e –pošto vaši kontaktni osebi v podjetju Aplast d.o.o. oziroma jo pokličete.  O datumu in načinu prevzema vas bomo obvestili.

2.      FIZIČNE KUPCE (POTROŠNIKE) VABIMO, DA NAROČILO ODDAJO V SPLETNI TRGOVINI, na naslovu:

https://eshop-zagozen.si/ ali pa pokličejo na tel. št. 03 713 62 00.

3.      PRITISNITE NA ZVONEC ali POKLIČITE na spodnjo telefonsko številko, ter počakajte na navodila:

-         za naklad/razklad: + 386 41 640 025 (Ložnica); +386 51 615 740 (Petrovče)

-         ostalo: + 386 03 71 32 450 (Ložnica); +386 03 713 24 55 (Petrovče)

4.      VSTOP KUPCEV IN OSTALIH STRANK PODJETJA JE V PODJETJE MOGOČ LE OB PREDHODNI NAJAVI. VSTOP JE MOGOČE LE DO SPREJEMNE PISARNE oz. SPREJEMNE TOČKE. PRI VSTOPU SI OBVEZNO RAZKUŽITE ROKE.

5.      VSTOP STRANK PODJETJA JE v zaprte poslovne prostore podjetja (poslovni del, skladiščne hale) dovoljen SAMO Z OBVEZNO UPORABO ZAŠČITNE MASKE ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne zaščite), ki prekrije nos in usta.

6.      Vstop v zunanji del skladišča je mogoč brez uporabe zaščitnih mask ali druge zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne zaščite)  in le do sprejemne točke oziroma do sprejemne pisarne ob hkratnem upoštevanju odmaknjenosti od druge osebe vsaj za 2 metra.

V druge dela skladišča je vstop dovoljen le izjemoma,  s spremstvom zaposlenega v našem podjetju in le z zaščito ustnega in nosnega predela.

7.       OSEBI, KI JE ZADOLŽENA ZA SPREJEM, sporočite, kaj želite in počakajte na njena navodila. V kolikor se na mestu sprejema že nahaja oseba prosimo, da ste od osebe odmaknjeni vsaj 2 metra. Prosimo za potrpežljivost.

8.      Pri NAKLADU in RAZKLADU TOVORA se morajo osebe, ki pripeljejo blago ali pridejo na prevzem blaga zglasiti v sprejemni pisarni oziroma na sprejemni točki. V kolikor se tam ne nahaja oseba, se pokliče na + 386 41 640 025. Pred vstopom na območje sprejemne pisarne ali sprejemne točke si morajo osebe obvezno razkužiti roke ter si nadeti zaščitno masko oziroma si zaščititi ustni in nosni predel (šal, ruta ali podobne zaščite), ki prekrije nos in usta ter vozilo pripraviti na razklad/naklad. Dokumentacijo odložijo na mesto označeno za sprejem dokumentacije v sprejemni pisarni oz. na sprejemni točki. Dokumentacija se ne vroča neposredno v roke, temveč se jo pusti na mestu označenem za sprejem dokumentacije. Vsak naj uporablja le svoje pisalo.

9.       MorebitnoDOKUMENTACIJO, ki jo prinašate, lahko odlagate le na MESTO, OZNAČENO ZA ODLAGANJE dokumentacije. Na tem mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo.

10.    Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.

§   Preden kihnete/zakašljate si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali kihnite/zakašljajte v zgornji del rokava.

§   Z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu.

§   Uporabljen papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.

§   Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo (ali si razkužite roke z razkužilom).

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.

DOLŽNI SMO PRISPEVATI VSAK SVOJ DELEŽ K OHRANJANJU LASTNEGA ZDRAVJA in ZDRAVJA DRUGIH.