Show menu

Novi ECOdip-i v Selnici ob Dravi

29. 5. 2020

Danes smo na pokopališču v Selnici ob Dravi vgradili 3 nove ECOdip zbiralnike.
Postavitev zbiralnikov je del projekta City platforma Univerze v Mariboru. 
Obiskovalcem so na voljo 3 zbiralniki za ločeno zbiranje odpadkov, in sicer: odpadnih sveč, mešanih in bio odpadkov – kar ponazarjajo tudi različne barve pokrovov zbiralnikov. 

Omenjeni zbiralniki imajo vgrajen poseben modul za merjenje polnosti. Hkrati pa je upravljavcem na voljo tudi logistični modul za optimalnejše praznjenje zbiralnikov.