Show menu

Omejeno gibanje za stranke podjetja - II

7. 7. 2020

Spoštovani,

zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in preprečevanja širjenja okužb je družba APLAST d.o.o. sprejela več ukrepov, jih dopolnjevala in odpravljala glede na priporočila pristojnih institucij. Ukrepi veljavni na dan 07.07.2020 so sledeči.

1.      PRODAJA BLAGA IN STORITEV Z OSEBNIMI NAROČILI JE V NAŠEM PODJETJU MOGOČA LE ZA POSLOVNE SUBJEKTE. Vse stranke naprošamo, da naročila predhodno posredujete preko e- pošte:info@aplast.si ali na telefon03 713 62 00 ali pa pošljete e –pošto vaši kontaktni osebi v podjetju Aplast d.o.o. oziroma jo pokličete. O datumu in načinu prevzema vas bomo obvestili.

2.      VSTOP KUPCEV IN OSTALIH STRANK PODJETJA JE v zaprte poslovne prostore podjetja dovoljen SAMO Z OBVEZNO UPORABO ZAŠČITNE MASKE ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne zaščite), ki prekrije nos in usta. VSTOP JE MOGOČ DO SPREJEMNE PISARNE oz. SPREJEMNE TOČKE.

Vstop v zunanji del skladišča je mogoč brez uporabe zaščitnih mask ali druge zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne zaščite)  in le do sprejemne točke oziroma do sprejemne pisarne, ob hkratnem upoštevanju odmaknjenosti od druge osebe vsaj za 2 metra. V druge dela skladišča je vstop dovoljen le izjemoma,  s spremstvom zaposlenega v našem podjetju.

1.       Pri NAKLADU in RAZKLADU TOVORA strank, ki nimajo sedeža v Sloveniji: osebe, ki pripeljejo blago ali pridejo na prevzem blaga morajo ostati v vozilu in počakati na poziv, da lahko pripravijo vozilo za razklad/naklad. Za naklad/razklad pokličite na tel. št.: + 386 41 640 025 (Ložnica) ali + 386 51 614 740 (Petrovče). Sledite vstopni točki za razklad/naklad. Pred izstopom iz vozila si morajo osebe obvezno nadeti zaščitno masko in vozilo pripraviti na razklad/naklad. Potem se morajo vrniti v vozilo in počakati na dokončanje procesa. Pred predajo dokumentacije si morajo obvezno razkužiti roke. Dokumentacijo odložijo na mesto označeno za sprejem dokumentacije (vstopna točka). Dokumentacija se ne vroča neposredno v roke, temveč se jo pusti na mestu označenem za sprejem dokumentacije. Vsak naj uporablja le svoje pisalo.

3.       MorebitnoDOKUMENTACIJO, ki jo stranke prinašajo, se lahko odlaga le na MESTO, OZNAČENO ZA ODLAGANJE dokumentacije. Na tem mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo.

4.       Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.

§  Preden kihnete/zakašljate si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali kihnite/zakašljajte v zgornji del rokava.

§  Z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu.

§  Uporabljen papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.

§  Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo ( ali si razkužite roke z razkužilom).

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.

DOLŽNI SMO PRISPEVATI VSAK SVOJ DELEŽ K OHRANJANJU LASTNEGA ZDRAVJA in ZDRAVJA DRUGIH.