Show menu

Omejeno gibanje za stranke podjetja

4. 9. 2020

Spoštovani,

zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in preprečevanja širjenja okužb je družba APLAST d.o.o. sprejela več ukrepov, jih dopolnjevala in odpravljala glede na priporočila pristojnih institucij. Ukrepi veljavni na dan 04.09.2020 so sledeči.

1.      PRODAJA BLAGA IN STORITEV Z OSEBNIMI NAROČILI JE V NAŠEM PODJETJU MOGOČA LE ZA POSLOVNE SUBJEKTE. Vse stranke naprošamo, da naročila predhodno posredujete preko e-pošte: info@aplast.si ali po telefonu 03 713 62 00 ali pa pošljete e –pošto vaši kontaktni osebi v podjetju Aplast d.o.o. oziroma jo pokličete. O datumu in načinu prevzema vas bomo obvestili.

2.      VSTOP KUPCEV IN OSTALIH STRANK PODJETJA JE v zaprte poslovne prostore podjetja dovoljen SAMO Z OBVEZNO UPORABO ZAŠČITNE MASKE ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne zaščite), ki prekrije nos in usta. VSTOP JE MOGOČ DO SPREJEMNE PISARNE oz. SPREJEMNE TOČKE. Razkužite si roke.

Vstop v zunanji del skladišča je mogoč brez uporabe zaščitnih mask ali druge zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne zaščite)  in le do sprejemne točke oziroma do sprejemne pisarne, ob hkratnem upoštevanju odmaknjenosti od druge osebe vsaj za 2 metra. V druge dela skladišča  ali podjetja je vstop dovoljen le izjemoma,  z masko in s spremstvom zaposlenega v našem podjetju.

3.      Pri NAKLADU in RAZKLADU TOVORA se morajo osebe, ki pripeljejo blago ali pridejo na prevzem blaga zglasiti v sprejemni pisarni oziroma na sprejemni točki. V kolikor se tam ne nahaja oseba, se pokliče na + 386 41 640 025 (Ložnica) oz. +386 51 615 740 (Petrovče). Dokumentacijo odložijo na mesto označeno za sprejem dokumentacije v sprejemni pisarni oz. na sprejemni točki. Dokumentacija se ne vroča neposredno v roke, temveč se jo pusti na mestu označenem za sprejem dokumentacije. Vsak naj uporablja le svoje pisalo.

4.      Morebitno DOKUMENTACIJO, ki jo prinašate, lahko odlagate le na MESTO, OZNAČENO ZA ODLAGANJEdokumentacije. Na tem mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo.

5.      Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.

- Preden kihnete/zakašljate si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali kihnite/zakašljajte v zgornji del rokava.

- Z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu.

- Uporabljen papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.

- Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo ( ali si razkužite roke z razkužilom).

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.

DOLŽNI SMO PRISPEVATI VSAK SVOJ DELEŽ K OHRANJANJU LASTNEGA ZDRAVJA in ZDRAVJA DRUGIH.