Show menu

Novi eko otok v Črnomlju

2. 7. 2021

JP Komunala Črnomelj je uredila nov eko otok na Gričku v Črnomlju.

V sklopu ureditve smo namestili tri podzemne posode ECOdip, in sicer za mešano odpadno embalažo, za stekleno embalažo ter za papir.