Show menu

Obvestilo za stranke

8. 9. 2021

Spoštovani,

zaradi zagotavljanja zdravja ljudi in preprečevanja širjenja okužb je družba APLAST d.o.o. tudi na podlagi sprejetih vladnih ukrepov sprejela več ukrepov. Ukrepi veljavni na dan 09.09.2021 so sledeči:

1. PRODAJA BLAGA IN STORITEV POSLOVNIM SUBJEKTOM POTEKA PO USTALJENEM REDU.

za vstop počakajte pred vrati, da vam odpremo ali POKLIČITE na telefonski številki za naklad/razklad: 041 640 025, ostalo: 03 713 24 50 ali pritisnite na zvonec, ter počakajte na navodila. Vse stranke naprošamo, da zaradi boj tekočega dela naročila predhodno posredujejo preko e-pošte narocila@aplast.si ali na telefon 03 713 24 50.

2. OBVEZNA JE UPORABA ZAŠČITNIH MASK NADETA PREKO USTNEGA IN NOSNEGA PREDELAVSTOP V PODJETJE BREZ NADETE ZAŠČITNE MASKE NI MOGOČ.

3. VES ČAS NAHAJANJA V OBMOČJU NAŠEGA PODJETJA VZDRŽUJTE RAZDALJO DO DRUGIH OSEB NAJMANJ V RAZDALJI 2 METRA TER OBVEZNO IMEJTE NOSNI IN USTNI PREDEL POKRIT Z ZAŠČITNO MASKO.

4. Na vstopni točki OSEBI, KI JE ZADOLŽENA ZA SPREJEM, sporočite, kaj želite in počakajte na njena navodila. V kolikor se na mestu vstopne točke že nahaja oseba prosimo, da ste od osebe odmaknjeni vsaj 2 metra. Prosimo za potrpežljivost.

5. Pri NAKLADU in RAZKLADU TOVORA morajo osebe, ki pripeljejo blago ostati v kabini tovornjaka in počakati na poziv, da lahko pripravijo tovornjak za razklad/naklad. Pred izstopom iz kabine si morajo obvezno nadeti zaščitno masko in tovornjak pripraviti na razklad/naklad. Dokumentacijo odložijo na mesto označeno za sprejem dokumentacije. Dokumentacija se ne vroča neposredno v roke, temveč sejo pusti na mestu označenem za sprejem dokumentacije. Vsak naj uporablja le svoje pisalo.

6. Prosimo, da v času nahajanja v našem podjetju upoštevate PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.

• Preden kihnete/zakašljate si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali kihnite/zakašljajte v zgornji del rokava.
• Z rokami se ne dotikajte oči, ust ali nosu.
• Uporabljen papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.
• Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom in vodo ( ali si razkužite roke z razkužilom).

Morebitno DOKUMENTACIJO, ki jo prinašate, lahko odlagate le na MESTO, OZNAČENO ZA ODLAGANJE dokumentacije. Na tern mestu boste prejeli tudi morebitno prevzemno dokumentacijo.

Prosimo za dosledno upoštevanje navodil, strpnost in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.