Show menu

Aplast: Digitalna transformacija

30. 9. 2021

Družba Aplast d.o.o. beleži v zadnjih letih veliko rast prodaje in s tem proizvodnje lastnih izdelkov. Zaradi povečanja kompleksnosti obvladovanja poslovnih procesov se je vodstvo družbe odločilo, da izpelje digitalno optimizacijo ter avtomatizacijo ključnih poslovnih in proizvodnih procesov.

Izvedba projekta bo omogočala zvišanje ravni "digitalizacije" proizvodnje in poslovanja ter konsolidacijo proizvodno-poslovnega sistema s Pametno tovarno, kot odgovor na vse večjo konkurenčnost v panogi in na posledice COVID-19.

Cilji operacije so:
- vzpostavitev dig. mehanizmov za pametno planiranje s povezavo na PIS za nabavo surovin; izdelava digitalnega dvojčka;
- vzpostavitev sistema za digitalno upravljanje Pametne tovarne in naprav IoT platforme z digitalnim vmesnikom za izkušnjo kupca;
- uvedba DIGITAL LEAN procesov v postopke proizvodnje, dobave in logistike, pametnih algoritmov planiranja proizvodnje in materiala;
- odprava nujnosti fizične prisotnosti nekaterih zaposlenih;
- vzpostavitev novega prodajnega kanala (pametni konfigurator za kupce);
- dvig dig.kompetenc vodstva in zaposlenih;
- zmanjšanje vpliva na okolje;
- brezpapirno poslovanje;
- kibernetska varnost;
- dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in kohezijskih skladov. 
www.eu-skladi.si