Show menu

155 ECOdip-ov v Varaždinu

5. 1. 2023

V četrtek, 29. decembra 2022, je bila v Mestni hiši mesta Varaždin podpisana pogodba na podlagi javnega naročila za podzemne zbiralnike ECOdip.

Pogodbo o javnem naročilu je v imenu mesta Varaždin podpisal Miroslav Marković, podžupan, in predstavnika izbranega ponudnika Zoran Šreng, direktor hčerinskega podjetja Vodoplast promet d.o.o. ki je nosilec združenja ponudnikov in Branko Potočnik, direktor matičnega podjetja Aplast d.o.o., proizvajalca podzemnih zbiralnikov.

Na podlagi pogodbe bo dobavljenih skupno 155 ECOdip-ov, ki bodo postavljeni na 31 lokacijah ob stanovanjskih hišah v Varaždinu. Gre za 5 vrst zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, papirja in plastike/kovine ter zabojniki za zbiranje stekla in bioloških odpadkov proizvajalca APLAST.