Show menu

Aplast prehaja na zeleno elektriko

28. 8. 2023

Namestitev sončnih elektrarn je eden izmed pomembnih okoljskih standardov in korakov pri trajnostnem delovanju podjetja. Tega se v družbi Aplast skupine Zagožen zavedamo, zato smo se po letu dni delovanja naše sončne elektrarne v velikosti 612 kWp, odločili za dopolnitev z novo sončno elektrarno v velikosti 507 kWp. S tem smo zapolnili vse obstoječe strešne površine v skupni moči 1,1 MV.

Sončna elektrarna Aplast skupine Zagožen je tako ena izmed največjih v občini Žalec. S sončno elektrarno skrbimo za okolje, saj zmanjšujemo odvisnost od tradicionalnih virov energije. Ker imajo sončne elektrarne dolgo življenjsko dobo, pa s tem omogočamo tudi za dolgoročno stabilnost in zanesljivost pri oskrbi z energijo. S to naložbo smo še korak dlje na poti zmanjšanja ogljičnega odtisa.
Takole je ekipa Elektra Celje poskrbela za priključitev sončne elektrarne. Energija, pridobljena s strani sončne elektrarne, se porablja v procesih proizvodnje rotoliva, montažne delavnice in poslovne stavbe, presežke pa bomo vračali v omrežje. V prihodnosti načrtujemo uvedbo baterijskega polnilnika za hrambo energije, ki jo bomo porabili v proizvodnem procesu. Aplast ima tako dve sončni elektrarni s skupno močjo 1,1 megavata, kar pomeni, da bi lahko napajali približno 100 gospodinjstev. Ponosni smo na našo naložbo, ki sta jo sofinancirala tudi Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.