Show menu

O podjetju

Smo eno vodilnih podjetij, ki se ukvarja s preoblikovanjem plastičnih mas (Rotomouldingom) v Sloveniji in Srednjevzhodni Evropi. Dejavno prodiramo na širši evropski trg in hkrati ohranjamo prednost, ki jo imamo na obstoječih trgih. 

Usmerjeni smo v razvoj visokokakovostnih izdelkov, ki izpolnjujejo osnovne zahteve: kakovost, varnost in učinkovitost. Tako svojim izdelkom pod lastno blagovno znamko zagotavljamo tržno prednost in prepoznavnost na vedno bolj konkurenčnem trgu.
ANIMIRANI KORPORATIVNI VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=D0w69-D13xs

Company profile (3.34 MB)

Poslanstvo

Z bogatim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami razvijamo visokokakovostne izdelke in rešitve, ki našim poslovnim partnerjem izpolnjujejo visoke zahteve glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter tako prispevamo k ohranjanju okolja in dvigu kakovosti življenja na celotnem evropskem prostoru.

Vizija

Smo fleksibilen in inovativen razvojni partner naših kupcev. Z odličnostjo na vseh ravneh poslovnega sodelovanja prinašamo koristi vsem ciljnim javnostim. Kupcem na način, da jim ponudimo kakovostne izdelke po meri, zaposlenim strokovno in osebno rast, dobaviteljem povečanje obsega in širitev poslovnih priložnosti, državi in lokalni skupnosti pa pomembnega, družbeno odgovornega zaposlovalca.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem podjetij ZAGOŽEN d.o.o. in APLAST d.o.o. vključuje standard za sistem vodenja kakovosti ISO 9001 in standard za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001.

Sistem temelji na naslednjih vrednotah

 • medsebojno zaupanje in spoštovanje zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev,
 • poštenost, ambicioznost in ustvarjalnost,
 • odgovorno in gospodarno ravnanje s sredstvi in viri.

Zavezujemo se k izpolnjevanju zahtev navedenih standardov in veljavne zakonodaje, kakor tudi ostalih zahtev povezanih z okoljskimi vidiki. Zavezujemo se k stalnem izboljševanju učinkovitosti sistema. Redno pregledujemo primernost politike glede na spremembe poslovanja.
Trudimo se izpolnjevati zahteve in pričakovanja kupcev oziroma odjemalcev v celotni življenjski dobi izdelkov ter zahtev kakovosti, za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja. Stalno iščemo najboljše rešitve, ki pripomorejo k večanju zadovoljstva kupcev in manj obremenjujejo okolje.

Cilji kakovosti in sistema ravnanja z okoljem so določeni na nivoju podjetja in na nivoju posameznih procesov, so merljivi in skladni s politiko. Cilje planiramo in izvajamo aktivnosti za njihovo realizacijo, realizacijo in učinkovitost redno pregledujemo.

Naši stalni okvirni cilji kakovosti so usmerjeni v

 • Nenehno izboljševanje procesov poslovanja s ciljem rasti realizacije in dodane vrednosti na zaposlenega.
 • Dvig zadovoljstva odjemalcev na domačem in tujih trgih.
 • Vzdrževanje podjetniške kulture, ozaveščenosti osebja in učinkovitosti medsebojnih povezav vseh procesov.
 • Obvladovanje tveganj, stroškov delovanja in (ne)kakovosti v načrtovanih okvirih.
 • Izpolnjevanje zahtev zainteresiranih strani, ki so relevantne za sistem vodenja kakovosti.

Okvirni cilji ravnanja z okoljem so

 • Zmanjšati porabo naravnih virov v smeri uporabe obnovljivih virov in zagotovitev vračanja tehnološkega izmeta nazaj v proizvodni proces.
 • Z razvojem izdelkov in uporabo najsodobnejših tehnologij pozitivno vplivati na zmanjševanje onesnaževanja okolja.
 • Skladno z regulativo obvladovati ravnanje z nevarnimi snovmi, gospodarjenje z odpadki, racionalno rabo energentov.

S posodabljanjem delovne opreme in tehnoloških postopkov izboljšujemo vodenje procesov in kakovost izdelkov in storitev, večamo učinkovitost in zmanjšujemo emisije v okolje. Vsi naši izdelki so izdelani v skladu z veljavno zakonodajo, s specifikacijami kupcev in dobro prakso.
Zaposlene nenehno usposabljamo in osveščamo o pomembnosti kakovosti in ohranitve okolja. To poudarjamo tako, da razvijamo občutek odgovornosti vsakega zaposlenega za vključevanje principov sistema vodenja kakovosti in sistema varovanja okolja v vsakodnevne aktivnosti na vsakem delovnem mestu.

Vplivamo na partnerska podjetja in zunanje ponudnike, da vzpostavijo in izvajajo svojo politiko skladno s strategijo kakovosti in ravnanja z okoljem, za uvajanje podobnih načel pa vzpodbujamo tudi kupce oziroma odjemalce.

Certifikat ISO 9001 in ISO 14001

Pridobili smo si certifikacijsko oznako Bureau Veritas Certification, ki nam na mednarodnem nivoju zagotavlja pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.