Show menu

Razvoj

V našem razvojnem oddelku vam s svojim znanjem in izkušnjami pomagamo uresničiti idejo o plastičnem izdelku po meri in po vaših željah. Skupaj z vami tehnična ekipa definira idejo ter glede na pretekle izkušnje predlaga tehnične izboljšave. Na podlagi dogovorjenega pripravimo celostni tehnični načrt, dokumentacijo ter 3D načrtovanje. Tehnologija izdelave orodja in izdelka je skozi razvojne faze točno določena in predstavljena. Hkrati se določijo roki izdelave orodij, testnih kosov, ničelnih serij in redne proizvodnje.


Ideja in načrtovanje

Na osnovi ideje, izboljšav in tehničnih podatkov pripravimo razvojni projekt, katerega končni rezultat je plastičen izdelek po meri. Pri tem v največji možni meri upoštevamo ekonomski, tehnični in izvedbeni vidik. Skupen pregled ideje na tehničnem posvetu omogoča, da definiramo tehnične lastnosti, ceno in čas izdelave predvidene serije plastičnih izdelkov po meri.

Priprava tehnične dokumentacije

Tehnično dokumentacijo pripravimo vključno s CAD/CAM datotekami. Končni izdelek pospremimo s tehnično mapo, ki skozi projekt služi pri izvajanju vseh faz. Ob zaključku so v tehnični mapi zajeti vsi potrebni podatki za pridobivanje različnih certifikatov ustreznosti samega izdelka.

Pošljite povpraševanje