Zbiralniki za deževnico, pitno in odpadno vodo AQUAstay

Proizvajamo zbiralnike za deževnico, pitno vodo (imamo certifikat W 270) in odpadno vodo.

Z vgradnjo zbiralnika za deževnico in ponikovalnico ste oproščeni takse za čiščenje padavinskih voda, prav tako pa z uporabo zbrane deževnice znižate stroške za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

AQUAstay zbiralnike odlikujejo naslednje lastnosti:

  • visoka kakovost (izdelani iz polietilena, primerni za pitno vodo in živila - materiali so testirani na razvoj mikroorganizmov (w270) v akreditiranem laboratoriju),
  • multiuporabnost (za deževnico, pitno vodo in odpadno vodo),
  • gospodarnost (zmanjšanje porabe pitne vode - povrnitev investicije v dveh do treh letih),
  • robustna izvedba (zaradi izdelave po rotacijskem postopku so zbiralniki do 12.000 l dobavljivi v monolitni izvedbi - ulito v enem kosu),
  • hitra vgradnja in enostavna uporaba (majhna teža omogoča hiter in enostaven transport z vgradnjo. Izdelke odlikuje praktična uporaba ter hitro in enostavno čiščenje),
  • dolga življenjska doba,
  • stalna zaloga (organiziran transport in takojšnja dobava),
  • možnost nadgradnje (s standardnim Aplast programom - obroči in priključki po želji kupca, peskolovi, lovilci maščob, ...)
  • obremenitev (zbiralnike je dovoljeno vgrajevati v površine, kjer statična osna obremenitev vozil ne presega 2,2 t ob nasutju 0,8 metra, v tem primeru je potrebno uporabiti litoželezni pokrov ustrezne nosilnosti).

OGLEJTE SI VIDEO: Vgradnja zbiralnika AQUAstay - https://www.youtube.com/watch?v=CZzQiJqEWm8