Kanalizacijski revizijski jaški

Revizijski jaški tipa "Zagožen"so univerzalni jaški, namenjeni širokemu krogu uporabnikov z najrazličnejšimi zahtevami.

Konstrukcijska rešitev jaška ob ekološki sprejemljivosti zagotavlja:
 • dolgo življenjsko dobo (po zagotovilih proizvajalca je življenjska doba materiala 50 let),
 • vodotesnost,
 • odpornost na odpadne vode,
 • odpornost proti staranju,
 • odpornost proti obrabi,
 • enostavno in hitro prilagajanje vgradne višine,
 • enostavno in hitro izdelavo dodatnega priključka,
 • izdelavo različnih kombinacij vstopnih in izstopnih priključkov,
 • prihranek pri izdelavi AB plošče (konus),
 • ustreznost za vse vrste kanalizacij,
 • ustreznost za vse vrste priključnih cevi,
 • višina koritnice ustreza max. preseku priključne cevi oz. je enaka premeru priključne cevi,
 • prihranek časa zaradi hitre in enostavne vgradnje,

ter zaradi majhne teže omogoča:
 • enostaven transport,
 • lahko manipulacijo (ročna manipulacija),
 • hitro in enostavno sestavljanje jaškov na gradbišču.

Revizijski jaški z dvojnim dnom

Prednosti jaška z dvojnim dnom:
 • dno jaška ima dvojno steno (zunanja stena dna jaška in notranja stena koritnice),
 • zunanja stena dna jaška preprečuje deformacijo koritnice jaška,
 • vmesni prostor med zunanjo steno dna jaška in koritnico je možno zapolniti z različnimi polnili,
 • s polnilom bistveno povečamo odpornost dna jaška na hidrostatičen tlak in s tem preprečujemo deformacije koritnice jaška,
 • vgradnja jaška je možna tudi na področjih z visoko podtalnico (5m),
 • velika stabilnost pri postavitvi jaška v gradbeno jamo zaradi ravnega dna jaška,
 • enostaven zasip zaradi posebne izvedbe dna jaška,
 • kombinacijo vstopnih priključkov se enostavno prilagaja potrebam projekta,
 • možnost izdelave dodatnih priključkov v dno jaška,
 • koritnica jaška je popolnoma gladka,
 • telo revizijskega jaška je lahko iz ojačenih rotoliv obročev ali iz PE/PP rebraste cevi.