Lovilci olj in maščob AQUAoil

Lovilce olj AQUAoil uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice.

Priporočamo jih še posebej v bližini:

 • bencinskih črpalk,
 • večjih parkirnih hiš,
 • parkirišč za tovorna vozila,
 • mehaničnih in vulkanizerskih delavnic ter avtopralnic,
 • gostinskih obratov (lovilci olj in maščob so tam zakonsko predpisani, saj je potrebno maščobe pred izpustom padavinskih voda v kanalizacijsko omrežje prečistiti do te mere, da odpadna voda pri izpustu ustreza predpisanim normativom).
   

V ponudbi imamo:

 • gravitacijske lovilce olj (lahke tekočine se dvigajo na površje, očiščena voda se preko potopne cevi iztoka odvaja iz lovilca),
 • koalescentne lovilce olj (usedalni in separatorski del, med katerima se nahaja koalescentni filter, ki iz odpadne vode ločuje male molekule ogljikovodikov),
 • koalescentne lovilce olj z obvodnico (viški čiste meteorne vode stečejo skozi obvodnico, ki prepreči poplavljanje površine),
 • lovilce maščob (zadržujejo organske snovi iz odpadne vode pred iztokom v kanalizacijsko omrežje).

KATALOG

NAVODILA ZA VGRADNJO