Ponikovalna polja AQUAway

Ponikovalna polja AQUAway se odlikujejo z inovativnim in naprednim sistemom za pravilno odvajanje odvečnih meteornih voda.

Prednosti:

 • izvedba ponikovalnih polj različnih velikosti z visoko sposobnostjo ponikovanja ali odvajanja odvečnih meteornih voda nazaj v naravo (modulni sistem),
 • nižji stroški vgradnje – večji prihranki,
 • enostaven transport in skladiščenje,
 • enostavna vgradnja (modul tehta že od 30 kg dalje),
 • hitra in enostavna montaža ter dodajanje AQUAway tunelov (pri gradnji večjih površin ponikovalnih polj),
 • enostavna priključitev vstopnih/izstopnih cevi in zračnikov,
 • visoka odpornost materiala (možnost uporabe modulnega sistema AQUAway pod parkirišči, cestišči in drugimi povoznimi površinami),
 • dolga življenjska doba izdelka (po zagotovilih proizvajalca znaša življenjska doba materiala 50 let),
 • minimalne zahteve za vzdrževanje in enostaven nadzor AQUAway tunelov po montaži.

Učinkovita rešitev za širok program vgradnje v primerih:

 • pomanjkljive ali neobstoječe kanalizacije,
 • erozije zemlje zaradi odtekajočih meteornih voda,
 • navezave na požiralnike in zaključke obcestnih jarkov,
 • velike količine padavin,
 • poplavno ogroženih področij (športne površine – golf, obcestni jarki ipd.),
 • vračanja vode nazaj v okolje,
 • slabe prepustnosti zemlje,
 • visoke podtalnice in
 • zaščite vegetacije.

KATALOG