Protipoplavno-ventilacijski vložek
Protipoplavno-ventilacijski vložek
Protipoplavno-protismradni vložek
Protipoplavno-protismradni vložek
S poselitvijo območij in z gradnjo pripadajoče infrastrukture se intenzivnost na fekalno-kanalizacijske sisteme vseskozi povečuje. Zato je zelo pomembno, da je fekalno-kanalizacijski sistem narejen tako, da v njega ne vstopa površinska voda, saj lahko zaradi tega prihaja do presežka hidravličnih sposobnosti cevi, preobremenijo se črpališča in ne nazadnje je vprašljivo tudi delovanje čistilnih naprav. Preprečiti je treba tudi širjenje nezaželenih vonjav v naseljenih območjih. 

Z uporabo protipoplavno-ventilacijskega vložka AQUAstop se prepreči vdor površinskih voda v fekalno-kanalizacijski sistem, hkrati pa je zagotovljeno prezračevanje fekalno-kanalizacijskega sistema. Z uporabo protipoplavno-protismradnega vložka AQUAstop se prepreči širjenje vonjav iz fekalno-kanalizacijskega sistema, prav tako pa se prepreči tudi vdor površinskih voda v fekalno-kanalizacijski sistem.

NAMEN in PREDNOSTI PROTIPOPLAVNO-VENTILACIJSKEGA vložka AQUAstop:
- Preprečitev vdora površinskih voda v fekalno-kanalizacijski sistem ob hkratnem prezračevanju.
- Posebno oblikovano tesnilo.
- Dodatna ojačitev s kovinskim vložkom.
- Večplastno izdelan plovec z visoko plovnostjo, ki onemogoči vdor vode v kanalizacijski sistem.
- Zaradi posebne inteligentne rešitve se lahko enostavno vstavi skozi obbetoniran cestni pokrov fi 600.
- Vgradi se v „grlo“ DN 625polietilenskega jaška tip Zagožen (DN 625, DN 800 in DN 1000).

NAMEN in PREDNOSTI PROTIPOPLAVNO-PROTISMRADNEGA vložka AQUAstop:
Vložek hermetično zapira kanalizacijo (preprečuje smrad) in deluje tudi protipoplavno.
- Posebno oblikovano tesnilo.
- Dodatna ojačitev s kovinskim vložkom.

KATALOG