Vodomerni termo jaški

Vodomerni termo jaški so namenjeni vgradnji vodomera za individualne hiše in druge manjše porabnike vode zunaj objekta. Izdelujemo jih že 20 let in beležimo preko 100.000 uporabnikov.

Prednosti:

  • konstrukcija varuje vodomer pred mrazom v zimskih pogojih,
  • preprečuje zamrznitev vodomera ter priključne instalacije - jašek je brez dna, kar omogoča prehod toplote iz spodnjega sloja zemlje neposredno pod termoizolacijski pokrov,  
  • enostavno odčitavanje in zamenjava vodomera - vodomer se nahaja v zgornjem delu jaška, kar poenostavlja dostop,
  • stabilnost jaška - zgornji del vodomernega termo jaška je dodatno ojačan z močnimi ojačitvenimi rebri, visoka obodna togost omogoča samostojno vgradnjo, močan in stabilen podstavek jaška prenaša vertikalne obremenitve, in sicer brez uporabe betonskega ležišča,
  • HITRA, LAHKA IN ENOSTAVNA VGRADNJA.

KATALOG