Show menu

Naložbe, sofinancirane s strani Republike Slovenije in EU

Udeležba na sejmu IFAT 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Objavljeno: 08.08.2018

Udeležba na mednarodnih sejmih je za naše podjetje ključnega pomena, vsako leto razstavljamo na več sejmih v tujini in Sloveniji. Tako smo se tudi letos udeležili mednarodnega sejma IFAT (World's Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management), ki je potekal med 14.5. in 18.5. v München-u v Nemčiji. Na sejmu IFAT smo se predstavili s komponentami kanalizacijskih sistemov, zbiralniki za pitno, meteorno in odpadno vodo, s podzemnimi zabojniki za odpadke (ECO Dip) ter PE in PVC cevmi.

Mednarodni sejmi nam omogočajo vzdrževati stike z obstoječimi in navezovati stike z novimi kupci. Ker je slovensko tržišče daleč premajhno za zapolnitev naših proizvodnih kapacitet, si že nekaj let prizadevamo širiti obseg poslovanja s tujimi poslovnimi partnerji. Udeležba na mednarodnih sejmih nam zagotavlja največje možnosti za predstavitev naših izdelkov širši mednarodni poslovni javnosti. Hkrati pa z udeleževanjem priznanih mednarodnih sejmov krepimo ugled našega podjetja.

Operacija je bila financirana iz lastnih virov in sofinancirana s strani RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

Pridobitev certifikatov po mednarodnih standardih 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Objavljeno: 18.10.2017
Z namenom zapolnitve proizvodnih kapacitet na področju proizvodnje polietilenskih cevi in razširitve prodaje na tuje trge smo se v podjetju Aplast odločili pridobiti certifikate za skladnost proizvodov DVGW, ÖVGW in ÖNORM za nastop na tujih trgih. V postopku izbire certifikacijskega organa smo se odločili za institut OFI Technologie & Innovation GmbH iz Avstrije, ki je v prvi polovici leta 2017 opravil vse preglede, v mesecu septembru pa izdal še zadnji certifikat skladnosti proizvodov.
Operacija je bila financirana iz lastnih virov in sofinancirana s strani RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pridobljeni certifikati DVGW, ÖVGW in ÖNORM nam omogočajo nastop na tujih trgih z novim proizvodnim programom polietilenskih cevi za distribucijo vode.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si