Show menu

POMOČNIK VODJE SKLADIŠČA

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • pomoč vodji skladišča pri vodenju organiziranju in razporejanju dela v skladišču
 • izvajanje nadzora za nemoten potek dela v skladišču
 • skrb za organiziranost skladiščnih mest v skladu z načrtom skladiščenja in opremljenost izdelkov z ustreznimi kodami
 • izvajanje nadzora nad pravilnim skladiščenjem posameznih vrst blaga, izvajanjem zaščite blaga pred zunanjimi vplivi
 • nadzor nad pravilnim nakladom in razkladom tovora
 • izvajanje prevzemov in izdaje blaga
 • izvajanje nalog za tekočo in celovito izpolnjevanje vseh dnevnih delovnih nalogov
 • kontaktiranje s strankami, pomoč strankam pri urejanju prevzemne, izdajne dokumentacije
 • opravljanje skladiščnih del
 • organiziranje in izvajanje nalog za urejenost skladišča
 • vodenje evidenc
 • opravljanje drugih nalog iz sistemizacije delovnih mest in po navodilih nadrejenih


POGOJI:

 • najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe
 • računalniška pismenost, organizacijske in vodstvene sposobnosti
 • izpit B-kategorije
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, zaželeno angleškega
 • vsaj tri leta delovnih izkušenj s področja skladiščnih del in vodenja ljudi