Show menu

POSLUŽEVALEC STROJEV

OPIS DELOVNEGA MESTA
 • pomaga sodelavcem pri pripravi materiala, blaga, pri odjemu proizvodov, izdelkov polizdelkov od stroja, pri prenosu od stroja na mesto nadaljnje obdelave ali skladiščenje
 • pomaga pri obdelavi izdelkov, njihovem sestavljanju in montaži
 • pomaga v vseh fazah delovnega procesa, glede na potrebe proizvodnje in skladišča
 • pripravi blago za odpremo, ga ustrezno embalira, naklada in razklada, ga izdaja, preverja izdajo blaga skladno z dobavnicami, pomaga pri preverjanju spremne dokumentacije, ki spremlja izdobavljeno ali nabavljeno blago, da je dokumentacija pravilno, čitljivo po internih navodilih  izpolnjena
 • upravlja z viličarjem
 • barva proizvode
 • izvaja manjša popravila delovnih sredstev in pripomočkov
 • druge naloge po navodilih nadrejenih in iz sistemizacije delovnih mest

POGOJI
 • pripravljenost za delo in resen pristop k opravljanju dela
 • delo se izvaja v treh izmenah
 • izobrazba in delovne izkušnje niso pogoj